top of page
Siyah Kaya

Biz
HAYAP

HATAY'ın Yeniden Varoluşunda HAYAP

 

Biz kimiz?

Hatay Yeniden Ayakta Platformu (HAYAP), 6 Şubat 2023 tarihli deprem sonrası Hatay’ın tüm değerleriyle yeniden ayağa kalkmasını ve yaşanabilir bir geleceğe sahip olmasını hedefleyen, kenti yaşayan, kenti tanıyan ve kent için çalışan farklı uzmanlıklara sahip bir grup gönüllü tarafından kurulmuş ve kurumsal katılımcılarla büyümektedir. HAYAP, ülkesi ve Hatay için kâr amacı gütmeden, tüm kalbiyle yardıma koşmayı esas alanlarla güçlüdür.  

 

HAYAP neleri hedefliyor?

6 Şubat 2023 tarihli deprem Hatay kentinde yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilemiş, binlerce insanın kentten ayrılmasına sebep olmuş fakat halkın kentine tekrar kavuşma arzusunu yıkamamıştır. HAYAP, bu irade için Hatay kentinin tüm yönleriyle doğru ilkelerle oluşmasında etkin bir rol üstlenecektir.

 

HAYAP, ilk etapta dernek, vakıf, sendika, meslek kuruluşları ve düşünce kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşlarının Hatay için bir araya gelmesini hedeflemektedir. HAYAP, bir araya gelecek sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında toplanması, fikir alışverişi yapılması, kentin yeniden inşasında resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olunmasını, atılacak adımların uzlaşı temelinde güç birliğiyle gerçekleştirilmesini arzu etmektedir.

 

Kentin benzersiz kimliğini oluşturan somut ve somut olmayan tüm kültürel değerleriyle korunması, kentin tarihi derinliği ve kültürel zenginliğinden gelen yüce ruhuna uygun bir yerleşim planının belirlenmesi ve “yaşatan bir mimari” yapılaşmanın tesis edilmesi, ülkenin ve Hatay’ın ekonomisine katkı sağlayan tarım alanlarının ivedilikle işlerlik kazanması, kentte afet sonrasında yaşanan sağlık sorunlarına yönelik adımların atılması, su kaynakları ve doğal alanların korunması, yeniden yerleşimlerin başlayacağı süreçte kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, turizm rotalarının etkin hale getirilmesi gibi adımların atılması gerekecektir. Bu amaçla yürüteceğimiz tüm etkinliklerin, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliği ile gerçekleşmesi, hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak, deprem sonrasında devletimizin Hatay’a olan ilgisinin kentin mevcut koşulları ve yerel halkın beklentileriyle ilişkisini kuvvetlendirecektir.

 

HAYAP nasıl işleyecek?

Platform, oluşuma katılan sivil toplum kuruluşlarının önerileri, fikirleri ve istekleri doğrultusunda ilerleyecektir. Platformda, kültürel miras ve koruma, şehircilik ve şehir planlama, tarım, eğitim, sağlık, kültür ve sanat, turizm, medya ve iletişim gibi farklı alanlarda çalışma komisyonları kurulması ve bu komisyonların proje, tasarım, atölye çalışmaları gerçekleştirerek ortaya çıkan fikirleri hayata geçirmeleri arzu edilmektedir. Yine yeniden güçlü bir HATAY için hep birlikte üretmek için bir araya gelelim.

 

HAYAP içinde nasıl yer alabilirim? / Nasıl katkı sağlayabilirim?

HAYAP, temel olarak farklı alanlardan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının fikirleri, görüş ve önerileri ile ilerleyecektir. Bu platform herkesin sesi olmaya çaba göstereceğinden, kurum ve kuruluşların platform içerisinde geniş bir kapsamla yer alması istenmektedir. Platform belirlenen çalışma gruplarına katkı sunacak bireysel katılımlara da açıktır. Bu kapsamda katılım formu doldurarak veya hayapinfo@gmail.com adresine e-posta göndererek kuruluşunuzu temsilen ya da bireysel olarak HAYAP içinde yer alabilirsiniz.

Dr. Ahmet Alper Depçe

Psikiyatrist

Ali Uğur Ummo

Hatay Akademi Orkestrası Şefi

Araş. Gör. Canan Karataş

Prehistorya

Samet Fırat Soydemir

Hatay Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı

 Didem Koban

Dansçı, Performans Sanatçısı

Didem Koban Dans Art

Özgür Deniz Emir

Yüksek Mimar - Restoratör

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tezer

Şehir ve Bölge Planlama

Ünal Kahraman

Araştırmacı - Gastronomi

Doç. Dr. Banu Özdilek

Klasik Arkeolog

Süleyman Demirkol

Dansçı, Performans Sanatçısı

Didem Koban Dans Art

Fatma Çekmen

HMKÜ AEGEE-Hatay Avrupa Öğrenci Topluluğu YK Üyesi

Dr. Hasan Onur Tıbıkoğlu

Klasik Arkeolog

Asena Topçubaşı Yavaş

ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü

Emrah Bulgurcu

İnşaat Mühendisi

HAYAP BİLEŞENLERİ

Didem Koban Dans Logo.jpg

Didem Koban Dance Art

  • Instagram

.

Akademi Orkestra Logo.jpg

Hatay
Akademi Orkestrası

  • Instagram

.

Hatay Sosyal ve Kültürel logo.png

Hatay
Sosyal ve Kültürel Kalkınma Derneği

.

Huskad Logo.jpg

Hatay
Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

  • Instagram

.

IMG_4191.PNG

Mahal Sanat

  • Instagram

.

Ortak Varoluş_Logo Onur_591x591 piksel.jpg

Ortak Varoluş

  • Instagram

.

White on Transparent_edited.png

SIRA SİZDE

  • Instagram

.

Faaliyetlere Bakış

%60

...... 

%80

......

20b+

.....

Aylık Rapor

Yakında Şubat-Mart'2023

HAYAP Raporlarını İndirin
bottom of page